RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Zbiórki krwi na hasła

16:04 22.02.2021

Zbiórka krwi na hasło „Leśne osocze, leśna krew”

W związku z prośbą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz podjęciem współpracy w zakresie honorowego krwiodawstwa, Narodowe Centrum Krwi w Warszawie informuje i zwraca się do dawców z prośbą o wsparcie ogólnopolskiej zbiórki krwi i jej składników na hasło: „Leśne osocze, leśna krew”. Osoby zainteresowane przyłączeniem się do zbiórki, proszone są o podanie tej informacji wraz z hasłem podczas rejestracji w siedzibie RCKiK, w Oddziałach Terenowych oraz na akcjach wyjazdowych. Czas trwania akcji: 27.01.2021 – 31.12.2021.

Zbiórka krwi na hasło „15-lecie CBA”

Narodowe Centrum Krwi w Warszawie informuje, iż w związku z nawiązaniem współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym w zakresie propagowania honorowego krwiodawstwa i włączenia się ww. instytucji w akcje oddawania krwi i jej składników, istnieje możliwość zarejestrowania swojej donacji w ramach ogólnopolskiej zbiórki na hasło „15-lecie CBA” w terminie od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r. Osoby zainteresowane przyłączeniem się do zbiórki, proszone są o podanie tej informacji wraz z hasłem podczas rejestracji w siedzibie RCKiK, w Oddziałach Terenowych oraz na akcjach wyjazdowych.

Zbiórka krwi na hasło „Tropem Wilczym”

W związku z otrzymaną z Narodowego Centrum Krwi w Warszawie informacją, przekazujemy Państwu prośbę o przyłączenie się do kolejnej IX edycji ogólnopolskiej zbiórki krwi i jej składników na hasło „Tropem Wilczym”. Akcja prowadzona będzie w terminie od 16.02.2021 r. do 01.03.2021 r. Osoby zainteresowane przyłączeniem się do zbiórki, proszone są o podanie tej informacji wraz z hasłem podczas rejestracji w siedzibie RCKiK, w Oddziałach Terenowych oraz na akcjach wyjazdowych.