RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce oprócz krwi pełnej pobierają również osocze. Czym ono jest i co warto o nim wiedzieć?

08:08 25.10.2021

Co to jest osocze?

Osocze inaczej plazma to płynna, niekomórkowa część krwi w kolorze słomkowym, która stanowi w przybliżeniu ok. 55% jej całkowitej objętości, składniki komórkowe (krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi) tworzą pozostałe 45%.

Z czego składa się osocze?

Osocze zawiera 91% wody, 8% związków organicznych, w tym białek, cukrów, witamin, enzymów, cytokin i lipidów oraz 1% związków nieorganicznych, utrzymujących równowagę kwasowo-zasadową ustroju. Szczególnym składnikiem osocza, niezwykle istotnym z punktu widzenia krwiolecznictwa są czynniki i inhibitory krzepnięcia krwi (m.in. czynnik VII, czynnik VIII, fibrynogen, czynnik von Willebranda), które biorą udział w procesach krzepnięcia.

Jaka jest rola osocza?

Osocze odpowiedzialne jest za transport wody oraz substancji odżywczych do komórek oraz odprowadzanie z nich produktów przemiany materii.

Ile osocza ma w sobie człowiek?

Osocze stanowi aż 5% wagi naszego ciała, co w przypadku przeciętnej osoby dorosłej o wadze ok. 70 kg będzie wynosić prawie 3,5 litra płynu.

Kto może oddać osocze?

Osocze mogą oddać dawcy w wieku 18-65 lat o odpowiednim stanie żył, którzy już oddawali krew. Przy kwalifikacji uwzględnia się również proporcje wzrostu i wagi ciała.

Co musicie wiedzieć o oddawaniu osocza?

- osocze pobierane jest przy pomocy urządzeń zwanych separatorami metodą plazmaferezy automatycznej (zabieg pobrania osocza tą metodą polega na rozdzieleniu pobranej krwi pełnej na osocze i pozostałe składniki, które są następnie zwrotnie przetaczane do krwiobiegu dawcy),
- jednorazowo od dawcy można pobrać 600-650 ml osocza,
- czas zabiegu to ok. 30-40 minut,
- przerwy pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy automatycznej nie mogą być krótsze niż 2 tygodnie,
- pobranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej może być przeprowadzone po 4 tygodniach od pobrania krwi pełnej,
- od jednego dawcy nie można pobrać więcej niż 25 litrów osocza w ciągu roku.

Jakie zastosowanie osocze znajduje w medycynie?

Osocze podawane jest osobom z zaburzeniami krzepnięcia, pacjentom mającym skazy osoczowe np. hemofilie, niedobór fibrynogenu, osobom z nowotworami, pacjentom chorym na COVID-19.

Jak długo może być przechowywane?

Osocze pobrane od dawcy może być przechowywane w odpowiednich warunkach po zamrożeniu przez 3 lata.

Oddane osocze w przeliczeniu na krew pełną, podobnie jak krew, uwzględnia się przy staraniu się Honorowych Dawców Krwi o odznaczenia (Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu).

Wszystkich chętnych dawców zapraszamy do oddawania osocza:

w siedzibie RCKiK w Raciborzu,

  1. Sienkiewicza 3A – rejestracja do oddawania osocza w godz. 7.30-13.30

w Terenowym Oddziale w Jastrzębiu-Zdroju,

  1. Krasickiego 21 – rejestracja do oddawania osocza w godz. 7.00-12.30

w Terenowym Oddziale w Wodzisławiu Śląskim,

  1. Radlińska 68 – rejestracja do oddawania osocza w godz. 7.00-12.30

w Terenowym Oddziale w Rybniku,

  1. Rudzka 15 – rejestracja do oddawania osocza w godz. 7.00-12.30