RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Obowiązkowe szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

 

  1. Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez zakłady lecznicze znajdujące się na terenie działania RCKiK w Raciborzu.
  2. Zgłoszenia dokonywane są za pośrednictwem Sekretariatu ( tel. 32 418 15 92; e-mail: sekretariat@rckik.pl ) lub Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości ( tel. 32 418 15 01, e–mail: met-org@rckik.pl )
  3. Informacja o terminach szkoleń przekazywana jest do zakładów leczniczych  oraz zostaje zamieszczona na stronie internetowej RCKiK w Raciborzu  pod adresem: https://rckik.pl/terminy-szkolen.html.
  4. Zakład leczniczy zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania do RCKiK w Raciborzu listy zawierającej imię i nazwisko każdego z uczestników oraz numer prawa wykonywania zawodu. Listy przesłać należy do Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości na adres e –mail: met-org@rckik.pl najpóźniej na 10 dni przed terminem szkolenia.
  5. Zgłoszenia indywidualnego  dokonać można  są za pośrednictwem Sekretariatu ( tel. 32 418 15 92;   e-mail: sekretariat@rckik.pl ) lub Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości  ( tel. 32 418 15 01, e –mail: met-org@rckik.pl  )
  6. Szkolenie odbywa się według programu opracowanego na podstawie załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.
  7. Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym w formie testu.