RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Obowiązkowe szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

 

  1. Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum lub zdalnie zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez zakłady lecznicze znajdujące się na terenie działania RCKiK w Raciborzu.
  2. Zgłoszenia dokonywane są za pośrednictwem Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości ( tel. 32 418 15 01, e–mail: met-org@rckik.pl )
  3. Informacja o terminach szkoleń przekazywana jest do zakładów leczniczych  oraz zostaje zamieszczona na stronie internetowej RCKiK w Raciborzu.
  4. Zakład leczniczy zobowiązany jest do przesłania do RCKiK w Raciborzu listy zawierającej imię i nazwisko każdego z uczestników, adres e-mail oraz numer prawa wykonywania zawodu. Listy przesłać należy do Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości na adres e –mail: met-org@rckik.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. Formularze zgłoszeniowe można pobrać z linków poniżej.
  5. Zgłoszenia indywidualnego  dokonać można  są za pośrednictwem Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości  ( tel. 32 418 15 01, e –mail: met-org@rckik.pl  )
  6. Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym w formie testu.

 

 

Terminy szkoleń na rok 2023:

Od maja 2023 szkolenia prowadzone są stacjonarnie w siedzibie RCKiK w Raciborzu

Data Zakres
20-21.05.2024 Podstawowy
   
   
   
   
   

 

Forularze do pobrania:

 

Zgłoszenie grupowe (dla placówek medycznych)
Zgłoszenie indywidualne