RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Praca dla pielęgniarek

09:09 17.08.2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu poszukuje osób na stanowisko: Pielęgniarka/Pielęgniarz.

Ilość wolnych stanowisk: 4

w tym:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu: 1
Oddział Terenowy w Rybniku: 1
Oddział Terenowy w Wodzisławiu Śląskim: 1
Oddział Terenowy w Jastrzębiu Zdroju: 1

Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie w zawodzie pielęgniarki;
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • sumienność i umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy, odpowiedzialność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji

Zakres wykonywanych zadań:

 • czynności związane z identyfikacją dawcy,
 • czynności związane z pobraniem krwi i jej składników
 • czynności związane z pobraniem i przekazaniem próbek do badań dodatkowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pobraniem krwi i jej składników, pobieraniem próbek do badań dodatkowych oraz dokumentacji wymaganej do transportu pobranych donacji do siedziby w Centrum w Raciborzu.
 • zapewnienie, aby krew i jej składniki były pobierane zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami jakościowymi,
 • mycie i konserwację urządzeń w Pracowni Pobierania oraz zgłaszanie awarii urządzeń bezpośredniemu przełożonemu,
 • kontrolę i sprawdzenie poprawności działania sprzętu i aparatury medycznej po przeglądzie technicznym wykonywanym przez serwis, walidację urządzeń w Pracowni Pobierania,
 • monitorowanie i kontrolę procesu pobierania krwi i jej składników
 • zapewnienie higieny w pomieszczeniach Pracowni Pobierania
 • pobieranie prób w celu śledzenia czynników mogących mieć wpływ na jakość krwi i jej składników,
 • zgłaszanie odstępstw od prawidłowego toku pracy do Działu Zapewnienia Jakości
 • przygotowanie sprzętu i aparatury medycznej przed przystąpieniem do pracy, sprawdzenie poprawności jej działania, prowadzenie bieżącej konserwacji i dokumentacji urządzeń,
 • przygotowanie pobranej krwi i jej składników oraz pobranych próbek do badań dodatkowych do transportu do siedziby Centrum w Raciborzu
 • monitorowanie temperatury i wilgotności w Pracowni Pobierania oraz kontrolę temperatury w lodówkach,
 • weryfikację kwestionariuszy dla krwiodawców - po przeszkoleniu przez kierownika Działu Dawców i Pobierania, pielęgniarka jest osobą uprawnioną do weryfikacji kwestionariuszy dla krwiodawców,
 • potwierdzenie donacji w programie lojalnościowym.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy
 • podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (dostępny na stronie rckik.pl w zakładce RODO -> Dla kandydatów)
 • Klauzula informacyjna RODO (dostępny na stronie rckik.pl w zakładce RODO -> Dla kandydatów)

Wynagrodzenie:
od 6000 zł do 6600zł miesięcznie brutto

 

Miejsce składania CV:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
Sienkiewicza 3A
47-400 Racibórz
Sekretariat