RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Formularz zgłoszeniowy Pobierz

Jak zorganizować akcję oddawania Krwi

 • Organizacją akcji honorowego oddawania krwi zajmuje się Dział Metodyczno- Organizacyjny
  i Sprawozdawczości  RCKiK w Raciborzu ul. Sienkiewicza 3A. Akcje krwiodawstwa realizowane
  są w dni robocze, a także dni wolne od pracy.
 • Organizatorem akcji krwiodawstwa może być osoba pełnoletnia występująca w imieniu instytucji, organizacji lub własnym, współpracująca z RCKiK.
 • Termin akcji krwiodawstwa należy ustalić wspólnie z pracownikiem Met-Org. Zgłoszenie przez Organizatora chęci zorganizowania akcji krwiodawstwa może nastąpić:
  • w siedzibie RCKiK w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym i Sprawozdawczości;
  • telefonicznie: 32/ 418 15 01, 664 139 975;
  • e-mailowo: met-org@rckik.pl
 • Organizator akcji krwiodawstwa powinien zainteresować oddaniem krwi, co naj­mniej 30. osobową grupę potencjalnych dawców. Met-Org udostępnia materiały informacyjno-promocyjne, a także przekazuje Organizatorowi niezbędną wiedzę organizacyjną oraz merytoryczną. Organizator musi uzyskać zgodę na przeprowadzenie akcji krwiodawstwa przez osoby zarządzające personelem i instytucją, w której ma zostać przeprowadzony pobór krwi.

Nowe miejsca akceptowane są przez pracownika RCKiK na podstawie załącznik nr 2 do SOP 5003 Formularz dla organizatora akcji krwiodawstwa - nowe miejsca akceptowane są przez pracownika RCKiK na podstawie wizytacji lub informacji przekazanych przez Organizatora (zdjęcia, mapy).

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa w Raciborzu może przeprowadzić akcję poboru krwi z wykorzystaniem:
  • Ambulansu - warunki techniczne: długość 13 m; szerokość 2,5 m; wysokość  3,9 m.
   Organizator powinien:
   • zabezpieczyć wjazdu i wyjazdu oraz miejsce postoju ambulansu,
   • stworzyć warunki bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się krwiodawców,
   • zapewnić dostęp do toalet dla krwiodawców i personelu RCKiK.
  • Pomieszczeń wskazanych przez Organizatora.

Zasięg akcji krwiodawstwa realizowanych przez RCKiK w Raciborzu:

 1. Racibórz i powiat raciborski,
 2. Rybnik i powiat rybnicki, dawny Rybnicki Okręg Węglowy,
 3. Wodzisław Śląski i powiat wodzisławski,
 4. miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój i Żory.

Odwołanie akcji krwiodawstwa

Organizator może odwołać akcję krwiodawstwa na każdym etapie realizacji. Fakt ten zgłasza do Met-Org realizującego akcje krwiodawstwa.