RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Tytuły i odznaczenia, które przysługują Krwiodawcom po oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników.

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” (ZHDK III stopnia)

Przysługuje Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

 

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” (ZHDK II stopnia)

Przysługuje Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” (ZHDK I stopnia)

Przysługuje Dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

 

 

Odznaki, o których mowa powyżej (ZHDK III, II, I stopnia) wraz z legitymacjami „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której Dawca oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tych odznak.

Zaświadczenie potwierdzające ilość oddanej krwi lub jej składników wystawiają pracownicy rejestracji centrum Krwiodawstwa, celem przedłożenia przez Krwiodawcę w placówce Polskiego Czerwonego Krzyża. Krwiodawca przekazując je PCK, podpisuje zawarte na zaświadczeniu oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

 

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (HDK-ZdZN)

Tytuł i odznaczenie nadawane jest przez Ministra Zdrowia Krwiodawcy, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

Ogólna informacja o odznaczeniach: https://www.gov.pl/web/nck/ogolna-informacja-o-odznaczeniach-zhdk-hdk-zdzn

Wniosek o nadanie odznaki HDK-ZdZN: https://www.gov.pl/web/nck/wniosek-o-nadanie-odznaki-honorowy-dawca-krwi-zasluzony-dla-zdrowia-narodu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”