RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

"Na Straży Życia"

15:03 27.04.2021

„Na Straży Życia”

Akcja HDK pod hasłem NA STRAŻY ŻYCIA to cykl przedsięwzięć podejmowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej prowadzonych przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej pod honorowym patronatem Komendanta Głównego SG - gen. dyw. SG Tomasza Pragi. W tym roku, w terminie od 15.04 do 15.06.2021 r. akcja jest realizowana przy okazji 30-lecia tej formacji.

Biorą w niej udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni Straży Granicznej. W inicjatywie mogą wziąć udział lokalne instytucje (szkoły średnie i wyższe, inne Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK i Stowarzyszenia HDK RP, urzędy, organizacje np. STRZELEC, Wojsko Polskie); służby mundurowe: Policja, Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Straż Miejska, Służba Celna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna etc.

Cele akcji:

  1. Ukazanie zaszczytnego i niecodziennego aspektu służby strażnika granicznego – krwiodawcy, jako osoby niosącej pomoc w ratowaniu życia ludzkiego.
  2. Wzmacnianie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej w odbiorze społecznym. Funkcjonariusz państwowy, strzegąc przepisów prawa i dbając o bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w poczuciu obowiązku i z satysfakcją oddaje drugiemu bezinteresownie cząstkę siebie – krew.
  3. Popularyzacja honorowego krwiodawstwa oraz pozyskanie nowych krwiodawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia HDK RP.