RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

KREW PEŁNA - pobranie krwi nie przekracza 450 ml co stanowi ok. 8-9% objętości krwi krążącej u dorosłego człowieka. Z takiej objętości krwi można przygotować 3 różne składniki: koncentrat krwinek czerwonych, osocze świeżo mrożone, koncentrat krwinek płytkowych.
Pobranie krwi trwa nie dłużej niż 10 minut i jest zabiegiem bezbolesnym, a nieprzyjemne dla niektórych osób doznania przy wkłuciu igły do żyły zminimalizowane są przez jej specjalne ostrzenie i wyprofilowanie(igła atraumatyczna).
Oddanie krwi jest zabiegiem bezpiecznym, pod warunkiem, że osoba zakwalifikowana do jej oddania jest zdrowa.
W przypadku regularnego oddawania krwi kobieta może ją oddawać maksymalnie 4 x w roku, a mężczyzna 6 razy. Odstępy pomiędzy kolejnymi oddaniami nie mogą być krótsze niż 8 tygodni.
Za każdym razem są wykonane badania laboratoryjne i przeprowadzone badanie lekarskie.

PLAZMAFEREZA – zabieg polegający na pobraniu od dawcy jedynie płynnej części krwi zwanej osoczem. Oprócz wody, która jest głównym składnikiem osocza (90%), zawiera ono również związki organiczne i nieorganiczne, takie jak białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), kwasy tłuszczowe, glukozę, witaminy i sole mineralne. Z osocza można wyodrębnić białka konieczne dla prawidłowego krzepnięcia krwi, a więc leczenia chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne.

Metody plazmaferezy:

  • Plazmafereza manualna – pobiera się od dawcy krew pełną, oddziela osocze do specjalnego pojemnika, a następnie przetacza dawcy jego krwinki czerwone.
  • Plazmafereza automatyczna – pobiera się od dawcy krew pełna do separatora osocza, który automatycznie dokonuje oddzielenia osocza od krwinek czerwonych, które są cyklicznie zwracane dawcy. Od jednego dawcy rocznie nie można pobrać więcej niż 25 litrów osocza. Jednorazowo pobiera się do 650 ml osocza. Przerwa pomiędzy pobraniami osocza nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba, że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy.

TROMBOAFEREZA – polega na pobraniu krwi od dawcy, która przepływając przez aparat ulega rozdzieleniu na krwinki płytkowe ( trombocycty) które są gromadzone w oddzielnym jałowym pojemniku, a krwinki czerwone i osocze oddane są dawcy. Zabieg trwa do 1,5 godziny. Zabieg nie może zostać wykonany częściej niż 12 razy w roku i trwa od 1 do 2 godz.

LEUKAFEREZA – polega na pobraniu od dawcy krwi pełnej do separatora, oddzieleniu krwinek białych, a następnie cyklicznie zwracane są krwinki czerwone, płytki krwi oraz osocze. Podobnie jak zabieg tromboaferezy krwinki białe można oddawać tą metodą co 4 tygodnie. Zabieg trwa ok. 2 godz.