RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu współpracuje z następującymi Klubami Honorowych Dawców Krwi.

 

 

L.p. Stowarzyszenie/Klub  Prezes Stowarzyszenia/Klubu Tel. komórkowy e-mail
1 Klub HDK PCK "Pograniczna Grupa Krwi" przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu Wiesław Jasion 600 274 847 pogranicznagrupakrwi@op.pl
2 Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Raciborzu Grzegorz Iwaneczko 505 949 091 zk_raciborz@sw.gov.pl
justyna.poznakowska@sw.gov.pl
3 Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie Mariusz Sylwesiuk 781 281 798 mariusz101101@onet.pl
4 Stowarzyszenie HDK w Rydułtowach Marcin Hoszycki 501 225 521 biuro@shdkrydultowy.eu
zarzad@shdkrydultowy.eu
5 Miejski Klub HDK w Rydułtowach Łukasz Prokopczuk   rydultowy@shdkrydultowy.eu
6 Gminny Klub HDK w Godowie Anna Brzemia-Hoszycka 503 844 179 godow@shdkrydultowy.eu
7 Stowarzyszenie Miejski Klub HDK w likwidacji
w Wodzisławiu Śląskim
     
8 Klub HDK przy parafii Św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śląskim - Wilchwach Szymon Kostecki 607 173 290 wilchwy@shdkrydultowy.eu
9 Klub HDK PCK "Fenix" w Bełku Danuta Karmańska 510 212 720 danka.hdk@op.pl
10 Klub HDK PCK im. lek. med. Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach Jacek Sawicki 609 109 346 jaceksawickiiii@gmail.com
11 Klub HDK PCK im. Eufrozyny Weber w Szczejkowicach Inga Siemianowska 661 996 209  
12 Klub HDK PCK im. Tadeusza Śmigielskiego przy Oddziale Terenowym w Rybniku Robert Kretek 792 900 989 kreccik74@gmail.com
13 Klub HDK im. dr. Juliusza Rogera przy PKP Stacja Rybnik       
14 Kolejowy Klub HDK PCK "Trakcyjnik" im. Stanisława Palarza w Rybniku Dariusz Wandel 667 700 145 darwan61@op.pl
15 Stowarzyszenie HDK im. ks. Józefa Niedzieli
w Rybniku
Krzysztof Wietrak    
16 Policyjny Klub HDK w Rybniku przy Stowarzyszeniu HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku      
17 Klub HDK "Harcerska Służba Krwi" w Żorach Marek Gwóźdź 601 080 855 visus-64@o2.pl
18 Miejski Klub HDK PCK im. Henryka Sławika przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu-Zdroju Ryszard Piotrowicz 606 223 305 rico_blue@o2.pl
19 Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju Tadeusz Rzeszut    
20 Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju Tomasz Tierientiew 507 260 394 puloczek@op.pl
21 "HARCGUIS" Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hufcu ZHP im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju Joanna Nowak 668 381 947 joanna.nowak2@zhp.net.pl
22 Klub HDK przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Syryni Dawid Lampar 883 212 042 syrynia@shdkrydultowy.eu
23 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Kornowacu Łukasz Prokopczuk 721 315 398 kornowac@shdkrydultowy.eu
24 Klub Honorowych Dawców Krwi przy TEB Edukacja w Rybniku Monika Nowik 514 792 312 tebrybnik@shdkrydultowy.eu
25 Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu Marcin Sobeczko 503 102 913 kppraciborz@shdkrydultowy.eu
26 Klub HDK przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim Paweł Króliczek   pspwodzislaw@shdkrydultowy.eu