RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu współpracuje z następującymi Klubami Honorowych Dawców Krwi.

 

 

1 Klub HDK Harcerska Służba Krwi w Żorach Gwóźdź Marek   601 080 855 visus-64@o2.pl 
2 Klub HDK PCK "Fenix" w Bełku Karmańska Danuta      43-13-105     510 212 720 danka.hdk@op.pl 
3 Klub HDK PCK "Pograniczna Grupa Krwi" przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu Wiesław Jasion 32 414 44 33 600 274 847 pogranicznagrupakrwi@op.pl
4 Klub HDK PCK "Pijawka" przy OSP Głożyny Hetman Urszula   602 684 753 hetman-pum@wp.pl 
5 Klub HDK PCK im. Eufrozyny Weber w Szczejkowicach Siemianowska Inga 43-17-905 661 996 209 wdk_szczejkowice@op.pl 
6 Klub HDK PCK im. lek med. Antoniego Bery w Czerwionce - Leszczynach Stolarz Eugeniusz     43-13-901     660-016-664 gynek.hdk@interia.pl 
7 Klub HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie Porwoł Adam     45-40-690     504 410 981 adam.hdk@wp.pl 
8 Klub HDK PCK im. Tadeusza Śmigielskiego przy Oddziale Ternowym w Rybniku Fojcik Eugeniusz 42-74-653 723 416 457 eugeniusz_fojcik@wp.pl 
9 Klub HDK PCK im. dr Juliusza Rogera przy PKP Stacja Rybnik p.o. Andrzej Jankowski   734 109 379 ajankes@poczta.onet.pl 
10 Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju Klimkiewicz Rafał   661 609 168 tadek77@interia.eu 
11 Klub HDK przy Domu Kultury w Pawłowicach Śląskich Pietrek Bogusława 47-21-608 513 298 714 boguslawa.pietrek@wp.pl 
12 Klub HDK im. O.M.M. Kolbe na Parafii MBCz w Wodzisławiu Śląskim - Wilchwy  Kostecki Szymon   607 173 290 klubhdkwilchwy@wp.pl   kosteckiszymon@wp.pl 
13 Stowarzyszenie HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Marian Solarek 42 11 843 660 054 159  
14 Kolejowy Klub HDK Trakcyjnik im. Stanisława Palarza w Rybniku Wandel Dariusz   667 700 145 darwan61@op.pl 
15 Leszczyny AMBULANS Mitura Waldemar   512 876 057 waldemar580@interia.pl 
16 Miejski Klub HDK im. Henryka Sławika przy Oddziale Rejonowym PCK w Jastrzębiu Zdroju Górski Ryszard 47-635-66 508 482 270 montini@interia.pl 
17 Miejski Klub HDK w Rydułtowach Prokopczuk Łukasz     rydultowy@shdkrydultowy.eu
18 Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju Tomasz Tierentiew   507 260 394 puloczek@op.pl 
19 Policyjny Klub HDK w Rybniku przy Stowarzyszeniu HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku Wyputa Iwona      
20 Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju Robert BOBRYK   516 017 314 robson997@op.pl 
21 Stowarzyszenie Miejski Klub HDK w Wodzisławiu Śląskim Lisiecki Jerzy 45-51-159 606 649 169
664 950 689
 
22 Gminny Klub HDK w Godowie Anna Brzemia - Hoszycka   503 844 179 godow@shdkrydultowy.eu
23 "HARCGUIS" Harcerski Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hufcu ZHP im. Józefa Kreta w Jastrzębiu-Zdroju Joanna Nowak   668 381 947 joanna.nowak2@zhp.net.pl
24 Stowarzyszenie HDK w Rydułtowach Hoszycki Marcin   501 225 521 biuro@shdkrydultowy.eu
zarzad@shdkrydultowy.eu