RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 418 15 92
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl


e-Erew – co to jest? .

e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.
 

- W ramach projektu powstaną następujące e-usługi: .


dla dawców i kandydatów na dawców krwi:

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

- Dlaczego realizujemy projekt e-krew? .

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.

Naszym celem jest:

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

- Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew? .

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:

Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu: