RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

 

 • Terenowy Oddział w Jastrzębiu-Zdroju;
 • Terenowy Oddział w Rybniku;
 • Terenowy Oddział w Wodzisławiu Śląskim;
 • Dział Administracyjno-Kadrowy;
 • Dział Czynników Zakaźnych Przenoszonych Przez Krew;
 • Dział Dawców i Pobierania;
 • Dział Laboratoryjny;
 • Dział Ekspedycji;
 • Dział Finansowo-Księgowy;
 • Dział Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej;
 • Dział Metodyczno-Organizacyjny i Sprawozdawczości;
 • Dział Preparatyki;
 • Dział Techniczno-Gospodarczy;
 • Dział Zapewnienia Jakości;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Informatyka;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obronnych;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy - Osoba Wykwalifikowana;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Sekretariat