RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Dokument tożsamości a oddanie krwi

16:04 22.04.2021

Na podstawie jakich dokumentów, w momencie zgłoszenia się do oddania krwi lub jej składników, potwierdza się tożsamość kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi?

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi musi przedstawić dokument stwierdzający tożsamość (w tym za pomocą publicznej aplikacji mobilnej), zawierający zdjęcie oraz numer PESEL.

W przypadku cudzoziemców, którzy nie mają nadanego numeru PESEL należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość zawierający: zdjęcie, serię, numer oraz rodzaj dokumentu
stwierdzającego tożsamość.

Podstawa prawna:
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30.03.2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania
i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.