RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

Dodatkowe uprawnienia dla Krwiodawców

08:08 28.01.2021

Szanowni Krwiodawcy,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.01.2021 r. Dawcom, którzy oddadzą krew lub jej składniki (włącznie z Ozdrowieńcami), zgodnie z podpisaną Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie pandemii przysługują dwa dni wolne od pracy (w dniu oddania i w dniu następnym) oraz 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego (zaświadczenie wydawane jest Dawcom, którzy od dnia 14 marca 2020 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) oddali 3 donacje  krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19). Uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Stosowne zaświadczenia, na życzenie Dawcy, wydawane są w rejestracji.