RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA  RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), przypominam cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, z siedzibą przy  ul. Sienkiewicza 3A,  47-400 Racibórz.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z zatrudnieniem, w celu obsługi kadrowo-płacowej pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilono-prawnych.

Administrator danych  gwarantuje właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz obowiązek ich poprawiania i uzupełniania w przypadku zmiany.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawnych, w szczególności z ustawy Kodeks Pracy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, np. organom ścigania, sądom czy innym administratorom obsługującym np. systemy teleinformatyczne.