RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 415 20 88
Napisz do nas e-mail:
sekretariat@rckik.pl

 Labolatorium Analityczne

Czynne: od poniedziałku do soboty

Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań od godz. 6:00 do 12:00

(Profilaktyka 40 PLUS od poniedziałku do piątku od 09:00 do 12:00)

Wydawanie wyników: od godz. 15:00 do 16:00

* - wyniki badań oznaczonych gwiazdką są niedostępne online

 
  HEMATOLOGIA CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 Morfologia krwi – CBC 6,00 1
2 Morfologia krwi – 5 DIFF rozmaz automatyczny 8,00 1
3 Rozmaz krwi metodą manualną (obraz mikroskop.) 6,00 2
4 OB 4,00 1
5 Płytki krwi (metoda komorowa) 10,00 1
6 Retikulocyty 6,00 1

 

 

 
  ANALITYKA OGÓLNA CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 Badanie ogólne moczu 6,00 1
2 Kał w kierunku identyfikacji pasożytów (1oznacz.) 8,00 1
3 Krew utajona w kale 15,00 1
4 Kał – lamblioza (test ELISA, jakościowy) 25,00 7
5 Kał - lambiloza (antygen w kale) 25,00 1
6 Kał - kalprotektyna (test jakościowy)* 95,00 2

 

 

 
  SEROLOGIA CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 Oznaczenie grupy krwi + badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych* 80,00 2
2 Wykrywanie przeciwciał odpornościowych u kobiet ciężarnych* 60,00 2
3 Oznaczenie grupy krwi wraz z wystawieniem karty identyfikacyjnej* 90,00 2
4 Identyfikacja przeciwciał w teście PTA-LISS* 110,00 2
5 Bezpośredni test antyglobulinowy* 55,00 2
6 Oznaczenie antygenów krwinek czerwonych różnych układów grupowych* 45,00 2
7 Miano przeciwciał odpornościowych-6 rozcieńczeń* 55,00 2
8 Wystawienie karty identyfikacyjnej – grupa krwi* 10,00 2
9 Oznaczenie fenotypu układu Rh i Kell* 45,00 2
10 Identyfikacja przeciwciał w teście enzymatycznym* 100,00 2
11 Miano przeciwciał odpornościowych (kolejne rozcieńczenie)* 10,00 2

 

 

 
  KOAGULOLOGIA CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 Czas i wskaźnik protrombinowy (INR) 7,00 1
2 Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) 7,00 1
3 Antykoagulant tocznia* 120,00 8
4 D-dimery met. ilościowa* 32,00 1
5 Antytrombina III* 48,00 4

 

 

 
  BIOCHEMIA CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 Cholesterol całkowity 5,00 1
2 Cholesterol HDL - metoda bezpośrednia 6,00 1
3 Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia 8,00 1
4 Trójglicerydy 5,00 1
5 Profil lipidowy (CHOL,HDL, LDL, TG) 18,00 1
6 Apolipoproteina A1* 75,00 7
7 Apolipoproteina B* 75,00 7
8 ALT 5,00 1
9 AST 5,00 1
10 ALP 5,00 1
11 GGTP 6,00 1
12 Fosfata kwaśna* 8,00 2
13 Bilirubina całkowita 5,00 1
14 Bilirubina bezpośrednia* 5,00 2
15 Bilirubina pośrednia* 10,00 2
16 Albumina 6,00 1
17 Cholinesteraza* 12,00 2
18 Profil wątrobowy (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP, ALB) 25,00 1
19 Kwas moczowy 6,00 1
20 Czynnik reumatoidalny RF 13,00 1
21 Odczyn Waalera-Rosego 10,00 1
22 Glukoza 5,00 1
23 Białko 5,00 1
24 Kreatynina 5,00 1
25 Mocznik 5,00 1
26 Amylaza w surowicy 6,00 1
27 Amylaza w moczu 6,00 1
28 Żelazo 6,00 1
29 Wapń 6,00 1
30 Wapń jonizowany* 15,00 2
31 Fosfor 10,00 1
32 Magnez 6,00 1
33 Elektrolity (Na,K) 15,00 1
34 Hemoglobina glikowana A1c 25,00 1
35 CRP 12,00 1
36 ASO 15,00 1
37 Proteinogram w surowicy* 17,00 14
38 Immunofiksacja w surowicy* 180,00 14
39 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)* 9,00 2
40 Ferrytyna 30,00 1
41 Lipaza* 11,00 2
42 Zdolność wiązania żelaza (TIBC)* 8,00 2
43 Transferyna* 32,00 2
44 Homocysteina* 50,00 2
45 Immunoglobulina A (IgA)* 18,00 2
46 Immunoglobulina G (IgG)* 18,00 2
47 Immunoglobulina M (IgM)* 18,00 2
48 Beta-2 mikroglobulina* 45,00 2
49 Kinaza kreatynowa - MB (CK-MB)* 25,00 2
50 Kinaza kreatynowa (CK)* 8,00 2

 

 
  HORMONY, WITAMINY CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 TSH 15,00 1
2 FT3 16,00 1
3 FT4 16,00 1
4 Anty-TPO 35,00 1
5 Anty-TG (P/c przeciwko tyreoglobulinie) 35,00 1
6 Tyreoglobulina* 40,00 5
7 Parathormon (PTH)* 20,00 2
8 Prolaktyna 20,00 1
9 Makroprolaktyna* 95,00 8
10 Estradiol 20,00 1
11 Progesteron 20,00 1
12 LH 20,00 1
13 FSH 20,00 1
14 Testosteron 20,00 1
15 Testosteron wolny* 55,00 8
16 b-HCG 24,00 1
17 Aldosteron* 47,00 8
18 AMH (ocena rezerwy jajnikowej)* 240,00 14
19 Androstendion* 35,00 6
20 Insulina 30,00 1
21 C-peptyd* 40,00 2
22 DHEA-S* 40,00 2
23 SHBG* 90,00 2
24 Kortyzol 29,00 1
25 Kwas foliowy* 31,00 2
26 NT pro-BNP* 75,00 5
27 17-hydroksyprogesteron* 40,00 8
28 Witamina B12 30,00 1
29 Witamina D3 metabolit 25(OH) 60,00 1
30 ACTH* 52,00 2
31 Troponina* 25,00 3
32 Prokalcytonina* 100,00 2
33 Hormon wzrostu (GH)* 55,00 4
34 Insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1)* 110,00 3
35 Kalcytonina* 120,00 3

 

 

 
  MARKERY NOWOTWOROWE CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 PSA 25,00 1
2 FPSA* 30,00 2
3 AFP 25,00 1
4 CEA 25,00 1
5 CA 125 35,00 1
6 CA 19-9 35,00 1
7 CA 15-3* 35,00 3
8 CA 72-4* 90,00 7
9 CYFRA 21-1* 70,00 7
10 Test ROMA* 130,00 4
11 SCC (antygen raka płaskonabłonkowego)* 90,00 4

 

 

 
  INFEKCJE CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 HBs Ag (antygen) wraz z testem potwierdzenia 20,00 1
2 HCV Ab (przeciwciała) 25,00 1
3 HBs Ab (przeciwciała ilościowo) 25,00 1
4 HbC - total (przeciwciała) 25,00 1
5 HIV Combo test (Ab, Ag) 35,00 3
6 Odczyn kiłowy USR 10,00 1
7 Borrelia - test ELISA IgG (test przesiewowy)* 27,00 5
8 Borrelia - test ELISA IgM (test przesiewowy)* 27,00 5
9 Borrelia IgG – test Westernblot (test potwierdzenia)* 75,00 7
10 Borrelia IgM – test Westernblot (test potwierdzenia)* 75,00 7
11 Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgG 30,00 3
12 Przeciwciała przeciw toksoplazmozie IgM 30,00 3
13 Toksoplazmoza IgG awidność* 50,00 8
14 Helicobacter pylori ( przeciwciała, test jakościowy) 36,00 1
15 Helicobacter pylori ( antygen w kale ) 36,00 1
16 Różyczka (Rubella virus) IgG* 25,00 7
17 Różyczka (Rubella virus) IgM* 25,00 7
18 Przeciwciała przeciw CMV IgG* 30,00 7
19 Przeciwciała przeciw CMV IgM* 30,00 7
20 CMV IgG awidność* 60,00 8
21 EBV IgG* 40,00 5
22 EBV IgM* 40,00 5
23 HSV IgG* 30,00 8
24 HSV IgM* 30,00 8
25 Ospa IgG* 50,00 8
26 Ospa IgM* 50,00 8
27 Mycoplasma pneumoniae IgG* 35,00 8
28 Mycoplasma pneumoniae IgM* 35,00 8
29 Chlamydia pneumoniae IgG* 40,00 8
30 Chlamydia pneumoniae IgM* 40,00 8
31 Krztusiec IgG* 47,00 8
32 Krztusiec IgM* 47,00 8
33 Chlamydia trachomatis IgG* 45,00 8
34 Chlamydia trachomatis IgM* 45,00 8
35 Yersinia IgG* 45,00 8
36 Yersinia IgM* 45,00 8
37 Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) IgG* 40,00 8
38 Tasiemiec uzbrojony IgG* 50,00 8
39 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG* 50,00 8
40 Giardia lamblia p/c IgM* 60,00 8
41 Giardia lamblia p/c IgG* 60,00 8
42 Anti-SARS-CoV-2 - test ilościowy 90.00 1
43 Anti-SARS-CoV-2 - test antygenowy (po wcześniejszym ustaleniu terminu badania) 110,00 1

 

 

 
  AUTOIMMUNOLOGIA I ALERGOLOGIA CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAB)* 55,00 7
2 Przeciwciała przeciw mitochondriom (AMA) IIF* 40,00 7
3 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) IIF* 60,00 7
4 Przeciwciała przeciwjądrowe Profil 3 (met dot-blot) - ANA 3* 120,00 10
5 Przeciwciała przeciw PR3 (cANCA)* 50,00 8
6 Przeciwciała przeciw MPO (pANCA)* 50,00 8
7 Panel Myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, pl_7, pl-12, Ro-52)* 260,00 14
8 Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) IIF* 40,00 10
9 Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG* 35,00 10
10 Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM* 35,00 10
11 Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgG* 60,00 10
12 Przeciwciała przeciw beta-2-glikoproteinie IgM* 60,00 10
13 Przeciwciała przeciw plemnikom* 85,00 10
14 Przeciwciała anty-CCP* 55,00 7
15 P/c przeciw transglutaminazie tkankowej  IgA* 35,00 8
16 P/c przeciw transglutaminazie tkankowej  IgG* 35,00 8
17 P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgA* 35,00 8
18 P/c przeciwko gliadynie (DGP) IgG* 35,00 8
19 P/c przeciw endomysium IgA* 40,00 8
20 P/c przeciw endomysium IgG* 40,00 8
21 P/c przeciw receptorom acetylocholiny (AchR)* 170,00 8
22 P/c anty-GAD* 96,00 8
23 IgE całkowite* 20,00 2
24 Profil: zwierzęta* 75,00 7
25 Profil: drzewa* 75,00 7
26 Profil: alergeny domowe (roztocza,pióra,karaluchy,kura,kaczka)* 75,00 7
27 Panel: trawy, chwasty* 75,00 7
28 Panel: nabiał, orzechy* 75,00 7
29 Panel: owoce* 75,00 7
30 Panel: warzywa* 75,00 7
31 Panel: mąka, mięso* 75,00 7
32 Panel alergenów pediatrycznych* 160,00 7
33 Panel alergenów pokarmowych* 160,00 7
34 Panel alergenów wziewnych* 160,00 7
35 Panel atopowy 120,00 7
36 Panel oddechowy III 80,00 7
37 Panel pokarmowy III 90,00 7
38 Panel pokarmowy IV* 90,00 7
39 Panel pokarmowy - 20 alergenów 130,00 7
40 Panel – rekombinanty pyłki* 130,00 7
41 Panel – rekombinanty orzech ziemny* 130,00 7
42 Panel – składniki jaja kurzego* 130,00 7
43 Panel – składniki mleka i gluten* 100,00 7
44 Panel alergiczny jady owadów (5 owadów)* 75,00 7
45 Panel oddechowy 20 alergenów 130,00 7

 

 
  MIKROBIOLOGIA I CYTOLOGIA CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 Mocz - posiew* 30,00 4
2 Mocz - posiew w kierunku grzybów* 35,00 4
3 Kał - posiew* 45,00 4
4 Kał - posiew w kierunku grzybów* 35,00 12
5 Kał - Rota/Adeno Virusy (antygen)* 48,00 2
6 Kał - Clostridium Difficile - toksyny A/B* 72,00 2
7 Wymaz z gardła* 30,00 4
8 Wymaz z nosa* 30,00 4
9 Wymaz z języka* 30,00 4
10 Wymaz z pochwy i/lub odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)* 30,00 4
11 Wymaz z kanału szyjki macicy* 36,00 4
12 Wymaz z pochwy + biocenoza* 36,00 5
13 Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. (wymaz)* 75,00 4
14 Antybiogram (1 patogen)* 24,00 4
15 Mykogram (1 patogen)* 30,00 4
16 Badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki kału)* 110,00 7
17 Nasienie-posiew* 36,00 4
18 Sporal A* 25,00 8
19 Paznokcie - badanie w kierunku grzybów* 42,00 30

 

 

 
  BADANIA GENETYCZNE CENA

CZAS OCZEKIWANIA
(DNI ROBOCZE)

1 Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)* 350,00 20
2 Nietolerancja laktozy (polimorfizmy genu LCT)* 270,00 20
3 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
( Badanie HLA-B27)*
240,00 15
4 Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów (Badanie HLA-Cw6)* 240,00 15
5 Zespół Gilberta* 270,00 20
6 Hemochromatoza wrodzona - 4 mutacje w genie HFE* 350,00 15
7 Pakiet witaminy (badanie 7 markerów genetycznych warunkujących zdolność przyswajania wybranych witamin - A, C, B6, kwas foliowy, B12, D)* 1000,00 30
8 Odporność (badanie 1 markera w genie FUT2)* 270,00 30
  Rak piersi i jajnika    
1 Analiza 5 mutacji w genie BRCA1* 320,00 20
2 Analiza mutacji w genie BRCA2* 270,00 20
3 Pakiet podstawowy: 5 mutacji BRCA1 i mutacja BRCA2* 400,00 20
  Zakrzepica/zatorowość, trombofilia wrodzona, nawracające poronienia    
1 Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V* 220,00 20
2 Oznaczenie mutacji w genie czynnika II* 220,00 20
3 Analiza polimorfizmów genu MTHFR* 250,00 20
4 Pakiet badań:FV, FII, MTHFR* 520,00 20
5 Pakiet badań: FV, FII* 320,00 20
  Badania z wymazu pobranego przez ginekologa    
1 Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6* 210,00 20
2 Genotypowanie HPV (30 typów)* 360,00 20
3 URO-GEN Bakterie 3A* 200,00 20
4 URO-GEN Bakterie 3B* 200,00 20

 ,