RCKiK Racibórz
Nie czekaj i zadzwoń!
32 418 15 92
Napisz do nas e-mail:

Budynek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstało na mocy decyzji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z przekształcenia, działających na terenie Raciborza i Rybnika, Rejonowych Stacji Krwiodawstwa. Siedziba Centrum mieści się w Raciborzu, natomiast w Jastrzębiu-Zdroju, Pszowie i Rybniku funkcjonują jego 3 oddziały terenowe.

Raciborskie Centrum Krwiodawstwa obejmuje swym działaniem powiat raciborski, rybnicki i wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Żory i Rybnik. Jednakże dystrybucja krwi i preparatów krwiopochodnych odbywa się na terenie całego kraju.

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.

 

Do zadań regionalnego Centrum należy:

 

 

L.p Oferowana usługa Cena
1 Oznaczenie (2 razy) i wpis grupy krwi na  Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi 100zł
2 Oznaczenie (1 raz) i wpis grupy krwi na  Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi 60zł
3 Wpis grupy krwi na  Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi 20zł + VAT