Wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego
 
PESEL:
Nazwisko:
Imię:
Adres:
Miejscowość:
Telefon:
Mail:


W celu uzyskania zaświadczenia o oddaniu krwi do rozliczenia PIT należy:
1.Wypełnić wszystkie wskazane w formularzu pola
2.Po poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony odpowiedni komunkat.
3.Na wskazany adres mailowy zostanie przesłany dokument w formacie pdf zabezpieczony hasłem (najpóźniej w ciągu 2 dni).
4.Hasło zostanie wysłane SMS na podany numer telefonu
5.W przypadku, gdy Urząd Skarbowy będzie oczekiwał przedstawienia oryginału dokumentu wraz z pieczątkami, konieczne będzie osobiste zgłoszenie się do centrum lub oddziału terenowego celem odebrania oryginału zaświadczenia
6.W przypadku nie otrzymania takiego maila należy kontaktować się na mail portal@rckik.pl

© Copyright by E-Opal 2012-2020. Projekt i wykonanie Dariusz Opaliński. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie problemy techniczne, uwagi, sugestie proszę kierować na adres portal@rckik.pl.