dla krwiodawców 

    Informacje dla szpitali


     Obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.
    Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
    1. Zgłoszenie niepożądanej reakcji lub zdarzenia
    2. Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego wykrytego w podmiocie leczniczym, niepozostającego w bezpośrednim związku z zabiegiem przetoczenia krwi lub jej składników.