dla krwiodawców


 

 

 

- REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLCZNICTWA W RACIBORZU DZIAŁ IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ KRWINKI CZERWONEJ INFORMUJE ,ŻE: .

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniem do leczenia krwią i jej składnikami.

Organizuje:

Szkolenia z zakresu immunologii transfuzjologicznej
Terminy szkoleń. POBIERZ

 • SZKOLENIE PODSTAWOWE:

  Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy i techników analityki medycznej, posiadających co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytą w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającemu rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

  Praktyka w wykonywaniu badań immunohematologicznych musi być potwierdzona zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika laboratorium lub Dyrektora placówki.

  Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

  Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów diagnosta laboratoryjny i lekarz otrzymują zaświadczenie uprawniające do wykonywania badań z prawem do autoryzacji, a technicy do wykonywania badań bez prawa autoryzacji wyników badań immunohematologicznych.

  Czas trwania szkolenia: 10 dni roboczych.

  Koszt szkolenia: 582,00 PLN

  Pobierz arkusz zgłoszeniowy. POBIERZ

 • SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE:

  Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy i techników analityki medycznej, posiadających uprawnienia do wykonywania badań , u których z różnych przyczyn doszło do przerwy w wykonywaniu pracy w pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej dłuższej niż 1 rok oraz tych, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych pod nadzorem.

  Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

  Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów diagnosta laboratoryjny i lekarz otrzymują zaświadczenie uprawniające do wykonywania badań z prawem do autoryzacji, a technicy do wykonywania badań bez prawa autoryzacji wyników badań immunohematologicznych.

  Czas trwania szkolenia: 5 dni roboczych.

  Koszt szkolenia: 489,00 PLN

  Pobierz arkusz zgłoszeniowy. POBIERZ


  Szkolenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. określenie antygenów krwinek czerwonych (ABO, Rh, Kell, oraz innych),
  2. wykrywanie przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych,
  3. identyfikacja wykrytych przeciwciał,
  4. oznaczenie miana przeciwciał,
  5. próba serologicznej zgodności,
  6. konflikt serologiczny matczyno- płodowy,
  7. kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D,
  8. bezpośredni test antyglobulinowy,
  9. zasady przyjęcia i prawidłowego opisania próbek do badań immunohematologicznych,
  10. zasady przyjęcia zgłoszeń powikłania poprzetoczeniowego.


  UWAGA:

  1. Wpłaty proszę dokonać przed rozpoczęciem szkolenia (w księgowości RCKiK lub na konto).
  2. Koszt szkolenia:
 • SZKOLENIE PODSTAWOWE: 582,00 PLN
 • SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE: 489,00 PLN
  3. Nr rachunku RCKiK Racibórz: 50 1130 1091 0019 9365 1020 0002 BGK O/Katowice
  4. Zgłoszenia na szkolenie należy kierować:
 • drogą pocztową na adres: RCKiK w Raciborzu, ul. Sienkiewicza 3, 47-400 Racibórz,
 • drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 • faksem: 32 415 33 81
  5. Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej kwalifikuje na szkolenie i ustala jego termin. Telefon: 32 415 3454, 32 415 2088.