dla krwiodawców

 

 

 

 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu uruchomiło Pracownię Biologii Molekularnej, która jest jedną z ośmiu tego typu pracowni, funkcjonujących w polskich centrach krwiodawstwa.

W specjalistycznym laboratorium wykonywane są badania w kierunku obecności materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu C (RNA HCV) metodą RT PCR w osoczu. Możliwość wykrycia RNA HCV w osoczu już po 1 do 2 tygodniach od ekspozycji (kontaktu z wirusem) znacznie zmniejsza ryzyko potransfuzyjnego zapalenia wątroby typu C, zwiększając bezpieczeństwo biorców preparatów krwiopochodnych.

Pracownia posiada certyfikat, uprawniający ją do wykonywania badań metodami biologii molekularnej.

Pracownia otwarta jest na wykonywanie innych badań z zastosowaniem technik PCR.

 

powrót