dla krwiodawców

 

 

 

 

Wykonujemy kompleksowe badania laboratoryjne
w następującym zakresie:

Hematologia
Serologia grup krwi
Badania immunoenzymatyczne:
------- hormony tarczycy
------- hormony płciowe
------- markery nowotworowe
Koagulologia
Wirusologia
Biochemia
Badania PCR

Wszystkie badania wykonywane są w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zapewniamy
krótkie terminy wykonania badań.Laboratorium czynne codziennie od 7.30 do 14.00.
Przyjmowanie materiału do badań od 7.30 do 10.00.

Laboratorium Analityczne jest objęte Międzynarodowym
Programem Kontroli Jakości Badań.