dla krwiodawców
 

 

Informacja o chorobach zakaźnych dla krwiodawców.
O czym musisz wiedzieć przed oddaniem krwi.


Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony AIDS, kiłą, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeżeli test wypadnie dodatnio, krew nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zarażenia i chwilą,
gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas.
W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może ona być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne.

Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty naraziłeś się na niebezpieczeństwo.

Ryzyko stwarzają:
Kontakty seksualne z wieloma partnerami / partnerkami albo z partnerem
  i partnerką, których znasz od niedawna;
Kontakty seksualne między mężczyznami;
Kontakty seksualne w celu zarobkowym;
Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków;
Kontakty seksualne z osobami narażonymi na ryzyko zgodnie z punktami 1 - 4, albo   z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C   wypadły dodatnio;
Kontakty seksualne z osobą, która z powodu swojej choroby przyjmowała   koncentraty czynników krzepnięcia.

Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zarażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję), zostaniesz o tym poinformowany przez lekarza.

Dziękujemy za współpracę.

 

Powrót