dla krwiodawców
 « spis galerii
?wiatowy Dzie? Krwiodawcy 2008 -
By? to ju? drugi festyn organizowany w?a?nie z tej okazji. Wzi??o w nim udzia? ponad 200 osób: przedstawiciele szkó?, wspó?pracuj?cych z nami w zakresie promocji honorowego replica watches sale krwiodawstwa, a w szczególno?ci organizowania akcji poboru krwi, dzia?acze PCK, Prezesi klubów HDK oraz krwiodawcy.

W czasie festynu by? czas na cz??? oficjaln?, kiedy to wr?czyli?my podzi?kowania przedstawicielom szkó?. By? te? czas na wspóln? zabaw? podczas licznych konkursów, tanców i pokazów. Mo?na równie? by?o pop?ywa? na rowerkach wodnych, czy wybra? si? na rejs stateczkiem po zalewie.

Tutaj pragniemy gor?co podzi?kowa? dzia?aczom klubów swiss fake watches uk HDK, dzi?ki którym mo?liwa by?a sprawna organizacja festynu oraz urozmaicenie jego programu!

 


Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenie