dla krwiodawców
 « spis galerii
Akcja poboru krwi- Solidarno?c 2006
Sierpie? to w historii Polski wyj?tkowy miesi?c. To miesi?c Powstawnia Warszawskiego, Cudu nad Wis?? oraz Zrywu Solidarno?ci 1980. Z tej okazji, by upami?tni? odwag? oraz bohaterstwo walcz?cych rolex fake watches uk o nasz? wolno?? rodaków, RCKK w Raciborzu w porozumieniu z lokalnymi strukturami NSZZ "Solidarno??" organizowa?o dodatkowe akcje poboru krwi.


Zdj?cia z tego albumu zosta?y wykonane w czasie akcji "zamykaj?cej" obchody sierpniowych rocznic.

Akcja ta, zorganizowana przy pomocy i z inicjatywy NSZZ Solidarno?? Regionu ?l?sko-D?browskiego oraz Miejskiego Klubu HDK przy PCK w Wodzis?awiu ?l?skim, odby?a sie 10.09.2006 na wodzis?awskim Rynku.


Dopisa?a nam pogoda, a przede wszystkim krwiodawcy. Krew odda?o 126 osób, dzi?ki którym pozyskali?my prawie 56 litrów krwi!

Po oddaniu krwi by? te? czas na zabaw?!

Akcji patronowali Senator Antoni Motyczka oraz Prezydent Miasta Adam Krzy?ak. Byli równie? z nami Pose? Andrzej Markowiak, Przewodniczacy Miejskiego Klubu HDK Jerzy Lisiecki, Cz?onek Zarz?du Regionalnego NSZZ "Solidarno??" w Katowicach Damian Majcherek oraz Przewodnicz?cy Terenowej Komisji NSZZ "Solidarno??" Powiatu Wodzis?awskiego Ryszard Herok.

Za ofiarno??, zrozumienie dla idei honorowego krwiodawstwa oraz za Wasz? obecno?? serdecznie dzi?kujemy replica cartier watches uk!

 


Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenieZobacz powiększenieZobacz powiększenie
 
Zobacz powiększenie