dla krwiodawców


Poniższy harmonogram jest publikowany raz w miesiącu. O ewentualnych zmianach informujemy w dziale "Aktualności".


Informacje dla Organizatorów akcji krwiodawstwa


 1. Termin należy ustalać najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną akcją.
 2. Akcja poboru krwi w terenie może być zgłoszona:
  • telefonicznie – 32/ 418 15 01, 664 139 975;
  • bezpośrednio w centrum krwiodawstwa w Dziale Met-Org;
  • emailowo: [email protected]

  • Organizator zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości Formularza dla organizatora akcji krwiodawstwa(POBIERZ) dostępnego na stronie www.rckik.pl w zakładce ekipy wyjazdowe.
 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zastrzega sobie:
  • możliwość rezygnacji z realizacji akcji poboru krwi w przypadku braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem,
  • odstąpienie od realizacji akcji z przyczyn niezależnych od RCKiK, o czym Organizator niezwłocznie będzie powiadomiony.

WAŻNE!!!

KAŻDA ZE STRON MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z ORGANIZACJI AKCJI POBORU KRWI W TERENIE NA KAŻDYM JEJ ETAPIE


EKIPY WYJAZDOWE 2017r.- NAJBLIŻSZE TERMINY

Data Godziny Miejscowość Adres Miejsce Organizator
2017-10-20 8.30-12.30 Wodzisław Śląski Radlińska 68 Terenowy Oddział w Wodzisławiu Śląskim Klub HDK PCK przy KWK ''Anna'' w Pszowie
2017-10-22 9.00-13.00 Szczerbice Radoszowska 7 Ochotnicza Straż Pożarna w Szczerbicach Ochotnicza Straż Pożarna w Szczerbicach
2017-10-22 8.30-12.30 Gorzyce Ogrodowa 1 Kościół p.w. św. Anioła Stróża w Gorzycach Rycerze Kolumba
Akcja odwołana:
2017-10-23 9.00-13.00 Jastrzębie-Zdrój C.K. Norwida 23 Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym
2017-10-25 10.00-16.00 Żory Rynek Rynek Żory RCKiK w Raciborzu
2017-10-29 9.00-13.00 Jastrzębie-Szeroka Powstańców Śląskich 109 Parking przed Kościołem p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Szeroka Sołectwo Szeroka miasta Jastrzębie-Zdrój
2017-10-30 9.00-14.00 Jastrzębie-Zdrój Harcerska 12 Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju
2017-11-03 8.00-11.00 Rybnik-Boguszowice Plac Pokoju Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach Klub HDK PCK przy KWK ''Jankowice'' w Rybniku-Boguszowicach
2017-11-04 9.00-13.00 Racibórz Sienkiewicza 3 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
2017-11-05 9.00-13.00 Nędza Jana III Sobieskiego 5 Urząd Gminy w Nędzy Klub HDK PCK w Nędzy
2017-11-06 13.00-16.30 Wodzisław Śląski Gałczyńskiego 1 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
2017-11-08 9.00-13.00 Wodzisław Śląski Wyszyńskiego 41 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim
2017-11-09 10.00-16.00 Jastrzębie-Zdrój Al. Józefa Piłsudskiego 60 Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
2017-11-10 9.00-14.00 Wodzisław Śląski Kokoszycka 180b Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląkim Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląkim
2017-11-12 8.30-13.30 Czyżowice Wiejska 6 Parking przy kościele w Czyżowicach OSP w Czyżowicach
2017-11-12 8.00-14.00 Wodzisław Śląski Szkolna 1 Kościół Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim Stowarzyszenie Miejski Klub HDK w Wodzisławiu Śląskim
2017-11-13 8.30-13.00 Żory Rybnicka 5 Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach
2017-11-14 8.00-11.00 Rybnik Parkowa 4 NZOZ MEDIKOL w Rybniku Klub HDK PCK przy PKP Stacji Rybnik, Kolejowy Klub HDK Trakcyjnik Rybnik
2017-11-16 9.00-14.00 Leszczyny Morcinka Targowisko Leszczyny Stowarzyszenie ''Wspólnota'' w Czerwionce-Leszczynach
2017-11-17 8.30-12.30 Wodzisław Śląski Radlińska 68 Terenowy Oddział w Wodzisławiu Śląskim Klub HDK PCK przy KWK ''Anna'' w Pszowie


Kalendarz akcji klubu HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie:
http://www.google.com/calendar/embed?src=qqh6slc2s9rt10d11ts64a38vk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw

oraz

Mapa i adresy miejsc przeprowadzania akcji klubu HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie:
http://goo.gl/maps/Ia8f
Góra Strony