dla krwiodawców


Poniższy harmonogram jest publikowany raz w miesiącu. O ewentualnych zmianach informujemy w dziale "Aktualności".


Informacje dla Organizatorów akcji krwiodawstwa


 1. Termin należy ustalać najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną akcją.
 2. Akcja poboru krwi w terenie może być zgłoszona:
  • telefonicznie – 32/ 418 15 01, 664 139 975;
  • bezpośrednio w centrum krwiodawstwa w Dziale Met-Org;
  • emailowo: met-org@rckik.pl

  • Organizator zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości Formularza dla organizatora akcji krwiodawstwa(POBIERZ) dostępnego na stronie www.rckik.pl w zakładce ekipy wyjazdowe.
 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zastrzega sobie:
  • możliwość rezygnacji z realizacji akcji poboru krwi w przypadku braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem,
  • odstąpienie od realizacji akcji z przyczyn niezależnych od RCKiK, o czym Organizator niezwłocznie będzie powiadomiony.

WAŻNE!!!

KAŻDA ZE STRON MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z ORGANIZACJI AKCJI POBORU KRWI W TERENIE NA KAŻDYM JEJ ETAPIE


EKIPY WYJAZDOWE 2017r.- NAJBLIŻSZE TERMINY

Data Godziny Miejscowość Adres Miejsce Organizator
2017-08-20 9.00-13.00 Jastrzębie-Szeroka Powstańców Śląskich 109 Parking przed Kościołem p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Szeroka Sołectwo Szeroka miasta Jastrzębie-Zdrój
2017-08-23 10.00-16.00 Żory Rynek Rynek Żory RCKiK w Raciborzu
2017-08-25 11.00-16.30 Czyżowice Wyzwolenia 12 MIXPOL w Czyżowicach OSP Czyżowice
2017-08-26 11.00-15.00 Rydułtowy Rynek Rynek w Rydułtowach Urząd Miasta w Rydułtowach, Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach
2017-08-27 9.00-14.00 Rydułtowy Rynek Rynek w Rydułtowach Urząd Miasta w Rydułtowach, Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach
2017-09-01 8.00-11.00 Rybnik-Boguszowice Plac Pokoju Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach Klub HDK PCK przy KWK ''Jankowice'' w Rybniku-Boguszowicach
2017-09-02 9.00-13.00 Racibórz Sienkiewicza 3 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
2017-09-03 8.30-13.00 Krzyżkowice Armii Krajowej 31 Kościół NSPJ w Krzyżkowicach Klub HDK PCK przy KWK ''Anna'' w Pszowie
2017-09-03 9.00-14.00 Radlin Wojciecha Korfantego 14 Kościół Wniebowzięcia NMP Radlin-Biertułtowy Klub HDK PCK przy KWK ''Anna'' w Pszowie
2017-09-05 8.00-13.00 Rybnik Armii Krajowej 5 Komenda Miejska Policji w Rybniku Komenda Miejska Policji w Rybniku, Stowarzyszenie HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
2017-09-07 9.00-13.00 Rybnik Bolesława Chrobrego 2 Urząd Miasta w Rybniku Urząd Miasta w Rybniku, Stowarzyszenie HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
2017-09-08 9.00-13.30 Lubomia Mickiewicza 6 Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomi Klub HDK PCK przy KWK ''Anna'' w Pszowie
2017-09-10 14.00-17.00 Jastrzębie-Zdrój Witczaka 5 Park Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
2017-09-10 8.00-14.00 Wodzisław Śląski Szkolna 1 Kościół Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim Stowarzyszenie Miejski Klub HDK w Wodzisławiu Śląskim
2017-09-10 9.00-12.30 Wodzisław Śląski-Kokoszyce Pałacowa 5 Parking przed Kościołem p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach OSP w Kokoszycach, Klub HDK PCK przy KWK ''Anna'' w Pszowie
2017-09-11 9.00-13.00 Jastrzębie-Zdrój Staszica 10 Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju
2017-09-12 9.00-14.00 Wodzisław Śląski Pszowska 92 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
2017-09-14 10.00-16.00 Jastrzębie-Zdrój Al. Józefa Piłsudskiego 60 Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
2017-09-15 8.30-12.30 Wodzisław Śląski Radlińska 68 Terenowy Oddział w Wodzisławiu Śląskim Klub HDK PCK przy KWK ''Anna'' w Pszowie
2017-09-17 8.30-13.30 Rybnik-Niedobczyce Wołodyjowskiego 5 Kościół NSPJ w Rybniku-Niedobczycach Stowarzyszenie HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
2017-09-17 8.30-12.30 Wodzisław Śląski Armii Ludowej 39 Kaplica św. Wawrzyńca w Wodzisławiu Śląskim-Wilchwy Klub HDK im. O.M.M. Kolbe na Parafii MB Częstochowskiej przy Stowarzyszeniu HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
2017-09-18 9.00-13.00 Racibórz Dąbrowskiego 2 Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu Klub HDK PCK ''NASZA OPOLSKA KREW' przy PSG w Opolu


Kalendarz akcji klubu HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie:
http://www.google.com/calendar/embed?src=qqh6slc2s9rt10d11ts64a38vk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw

oraz

Mapa i adresy miejsc przeprowadzania akcji klubu HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie:
http://goo.gl/maps/Ia8f
Góra Strony