dla krwiodawców


Poniższy harmonogram jest publikowany raz w miesiącu. O ewentualnych zmianach informujemy w dziale "Aktualności".


Informacje dla Organizatorów akcji krwiodawstwa


 1. Termin należy ustalać najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną akcją.
 2. Akcja poboru krwi w terenie może być zgłoszona:
  • telefonicznie – 32/ 418 15 01, 664 139 975;
  • bezpośrednio w centrum krwiodawstwa w Dziale Met-Org;
  • emailowo: met-org@rckik.pl

  • Organizator zobowiązany jest do wypełnienia i dostarczenia do Działu Metodyczno-Organizacyjnego i Sprawozdawczości Formularza dla organizatora akcji krwiodawstwa(POBIERZ) dostępnego na stronie www.rckik.pl w zakładce ekipy wyjazdowe.
 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zastrzega sobie:
  • możliwość rezygnacji z realizacji akcji poboru krwi w przypadku braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem,
  • odstąpienie od realizacji akcji z przyczyn niezależnych od RCKiK, o czym Organizator niezwłocznie będzie powiadomiony.

WAŻNE!!!

KAŻDA ZE STRON MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z ORGANIZACJI AKCJI POBORU KRWI W TERENIE NA KAŻDYM JEJ ETAPIE


EKIPY WYJAZDOWE 2015r.

Styczeń
data godzina miejscowość adres akcji miejsce akcji organizator
2015-01-09 8.00-11.00 Rybnik-Boguszowice Plac Pokoju Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach Klub HDK PCK przy KWK ''Jankowice'' w Rybniku-Boguszowicach
2015-01-11 9.00-13.00 Leszczyny Ligonia 2 Dom Kultury w Leszczynach Klub HDK PCK im. lek med. Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach
2015-01-11 10.00-17.00 Żory Księdza Klimka 7 Gimnazjum nr 2 w Żorach Harcerska Służba Krwi w Żorach
2015-01-11 9.00-15.00 Wodzisław Śląski Rynek Rynek w Wodzisławiu Śląskim Stowarzyszenie Miejski Klub HDK w Wodzisławiu Śląskim
2015-01-18 10.00-15.00 Rybnik Chrobrego 1 Centrum Handlowe Focus Rybnik Stowarzyszenie HDK im. ks. Józefa Niedzieli w Rybniku
2015-01-22 9.00-14.00 Leszczyny Morcinka Leszczyny Targowisko Stowarzyszenie ''Wspólnota'' w Czerwionce-Leszczynach
2015-01-25 9.00-13.00 Nędza Jana III Sobieskiego 5 Urząd Gminy w Nędzy Klub HDK PCK w Nędzy
2015-01-25 8.30-12.30 Palowice Woszczycka 17a Kościół Trójcy Przenajświętszej w Palowicach Klub HDK PCK im. Eufrozyny Weber w Szczejkowicach
2015-01-26 10.00-14.00 Rydułtowy Obywatelska 30 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach
2015-01-27 9.00-14.00 Wodzisław Śląski Pszowska 92 Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
2015-01-28 8.00-12.00 Wodzisław Śląski Szkolna 1 Zespół Szkół im.14 PPŚ (I LO) w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół im.14 PPŚ (I LO) w Wodzisławiu Śląskim
2015-01-30 13.00-16.00 Pawłowice Śląskie LWP11 Dom Kultury w Pawłowicach Śląskich Klub HDK przy Domu Kultury w Pawłowicach Śląskich


Kalendarz akcji klubu HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie:
http://www.google.com/calendar/embed?src=qqh6slc2s9rt10d11ts64a38vk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Warsaw

oraz

Mapa i adresy miejsc przeprowadzania akcji klubu HDK PCK przy KWK "Anna" w Pszowie:
http://goo.gl/maps/Ia8f
Góra Strony