dla krwiodawców
 « aktualności


Podsumowanie letniego konkursu dla dawców
  data dodania:03-09-2010

Zako?czy? si? kolejny letni konkurs dla honorowych dawców krwi pn. "W trosce o ?ycie".

Dzi?ki hojno?ci i wra?liwo?ci naszych dawców w okresie 01.07.2010-31.08.2010 pozyskali?my ??cznie w siedzibie Centrum, oddzia?ach terenowych, w ambulansie do poboru krwi oraz podczas akcji poboru krwi w terenie 3115 litrów krwi od 8024 osób. Prównuj?c z rokiem ubieg?ym krew odda?o o 1294 osoby wi?cej i pozyskali?my o 560  litrów krwi wi?cej. Przy czym na pok?adzie ambulansu krew odda?o 1341 osób, dzieki czemu pozyskali?my  568,85 l. krwi od 1283 dawców oraz 36,10 l. osocza od 58 osób.

Porównuj?c z rokiem ubieg?ym krew odda?o o 1294 osoby wi?cej i pozyskali?my o 560  litrów krwi wi?cej, czyli mniej wiecej o tyle osób, ile odda?o krew i jej sk?adniki w ambulansie!

Wszystkim, którzy oddali krew w okresie letnim  sk?adamy gor?ce podziekowania. Wierzymy te?, i? nagrody, które otrzymali zwyci?zcy losowa? b?d? mi?? pami?tk? z wakacji oraz ?e wkrótce spotkamy si? znowu w naszym Centrum lub w ambulansie do poboru krwi!

omega seamaster 300m replica