dla krwiodawców
 « aktualności


Ulga podatkowa dla honorowych dawców krwi
  data dodania:08-01-2010

RCKiK w Raciborzu uprzejmie informuje, ?e nadal istnieje mo?liwo?? odliczania przez honorowych krwiodawców oddanej w 2009 roku krwi, jako darowizny na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

      ??czna kwota darowizn nie mo?e przekroczy? w roku podatkowym kwoty stanowi?cej 6% dochodu.
     Za oddan? krew, osocze oraz inne sk?adniki krwi przys?uguje za rok podatkowy 2009 odliczenie w wysoko?ci 130 z?. za 1 litr.
     Pracownicy rejestruj?cy dawc? b?d? wydawa? na ?yczenie stosowne za?wiadczenie  o ilo?ci  i warto?ci krwi oddanej honorowo w danym roku.tag heuer mikrograph replica