dla krwiodawców
 « aktualności


Projekt europejski Projekt PL 0067 pn.: „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce” jest kontynuacją innego projektu pn. „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”.
  data dodania:29-06-2009

Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa Projekt PL 0067 pn.: „Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce” jest kontynuacją innego projektu pn. „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”.

Jego beneficjentem jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Partnerami IHiT są wszystkie polskie Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zrzeszone w Konsorcjum.

„Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce” jest współfinansowane do 60% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i co najmniej w 40% ze środków własnych, w ramach priorytetu 2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

Projekt ma na celu połączenie systemów informatycznych polskich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa z Krajowym Rejestrem Dawców Krwi poprzez platformę elektroniczną, umożliwiającą komunikację między jednostkami publicznej służby krwi.

Projekt zakłada:

·        zakup sprzętu komputerowego

·        przeszkolenie personelu medycznego realizatorów w zakresie obsługi modułu łączącego systemy informatyczne Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krajowym Rejestrem Dawców Krwi.

Przewidziane zakończenie projektu: grudzień 2010.

Więcej szczegółów na http://www.bpz.gov.pl/eogdok/PL0067.html