dla krwiodawców
 « aktualności


Nowy pojazd w s?u?bie RCKiK
  data dodania:21-12-2015


Szanowni Pa?stwo,
Informujemy, ?e Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wzbogaci?o swoj? flot? samochodow? o nowy pojazd- Opel Vivaro. Jest tutaj miejsce na 9 osób oraz ch?odni? do transportu krwi i jej sk?adników.
panerai replica watches By?o to mo?liwe dzi?ki realizacji programu Ministerstwa Zdrowia pod nazw? „Zapewnienie samowystarczalno?ci Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej sk?adniki na lata 2015-2020" w zakresie zadania pn."Zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantuj?cych uzyskanie sk?adników krwi najwy?szej jako?ci".

Zdj?cia