dla krwiodawców
 « aktualności


PODARUJ ?YCIE I NADZIEJ? NA GWIAZDK?
  data dodania:15-12-2015


?wi?ta Bo?ego Narodzenia to szczególny czas obdarowywania bliskich. Podarowa? krew osobom ci??ko chorym lub rannym w wypadkach, podtrzyma? nadziej? ich bliskich to prezent,panerai replica watches którego nie mo?na naby? w sklepie z zabawkami, bi?uteri? czy perfumerii. Aby odda? krew, niepotrzebne s? ?adne umiej?tno?ci czy wiedza – wystarczy po?wi?ci? troszeczk? czasu.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, ?wi?tuj?c Bo?e Narodzenie wspólnie z mieszka?cami Raciborza, zaprasza w najbli?sz? sobot? (dn. 19.12.2015r) w godzinach 9.00-13.00 do oddania krwi i ofiarowania w ten sposób tego bezcennego daru.
Nasz ambulans, b?dzie na Pa?stwa oczekiwa? na raciborskim rynku.
Pami?taj! Oddaj?c krew, ratujesz czyje? ?ycie.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e tego dnia ka?dy Dawca otrzyma posi?ek przygotowany przez firm? „Madej Wróbel”