dla krwiodawców
 « aktualności


Spotkanie Prezydenta Miasta Jastrz?bie - Zdrój
  data dodania:22-06-2014

Z okazji ?wiatowego Dnia Krwiodawstwa 17 czerwca w Urz?dzie Miasta Jastrz?bie - Zdrój odby?o si? spotkanie Prezydenta Miasta z przedstawicielami szkó?, zak?adów pracy, klubów HDK, PCK oraz RCKiK w Raciborzu.

Relacja zdj?ciowa na:
https://www.facebook.com/RCKiKwRaciborzu
panerai luminor replica watches