dla krwiodawców
 « aktualności


Pierwsi dawcy w nowej siedzibie Centrum
  data dodania:21-03-2014


4 marca bie??cego roku dawcy po raz pierwszy mieli mo?liwo?? oddania krwi i jej sk?adników w nowowybudowanym budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.cartier replica watches

Zdj?cia nowego budynku oraz dawców znajduj? si? w galerii zdj??:

http://rckik.pl/galeria.php