dla krwiodawców
 « aktualności


KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI w sprawie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę
  data dodania:21-02-2013


KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI
w sprawie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę

 Narodowe Centrum Krwi ponownie przypomina, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wdrożono internetowy system zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018.

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na bieżąco monitorujemy stopień wykorzystania aplikacji.

Przypominamy, że do 31 marca 2013 roku dopuszczamy możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań w dotychczasowej, pisemnej formie.
Jeżeli zaistnieje taka konieczność, termin ten zostanie przedłużony.


Wszelkie wątpliwości, w tym wątpliwości natury technicznej, należy rozstrzygać mając na względzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta. Utrudnienia natury technicznej nie mogą powodować ograniczenia dostępności tych leków w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów.

Apelujemy do wszystkich lekarzy o korzystanie z systemu, który docelowo będzie jedyną drogą wnioskowania o koncentrat czynnika krzepnięcia i desmopresynę
oraz zapoznanie się z Instrukcja internetowego systemu obsługi zleceń na koncentraty czynników krwi i desmopresynę.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: [email protected]