dla krwiodawców
 « aktualności


?wiatowy Dzie? Krwiodawcy 2011
  data dodania:10-06-2011

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi,

Z okazji ?wiatowego Dnia Krwiodawcy, przypadaj?cego 14 czerwca, pragn?
w imieniu w?asnym oraz pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu z?o?y? serdeczne podzi?kowania wszystkim Dawcom, którzy dziel?c si? z drugim cz?owiekiem sw? krwi?, przyczyniaj? si? do ich powrotu do zdrowia. Sw? postaw? utwierdzaj? wszystkich nas w tym, co w ?yciu jest naprawd? wa?ne – bezinteresowna, nie dbaj?ca o nagrody i zap?at?, pomoc. Za Wasz? wra?liwo?? i ofiarno??, sk?adam Wam – Drodzy Krwiodawcy wyrazy uznania i g??bokiego szacunku.
Równocze?nie ?ycz? trwania w zdrowiu oraz wszelkiej pomy?lno?ci i satysfakcji zarówno w ?yciu osobistym, jak i zawodowym.
 
Maria Wiecha
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

omega seamaster ploprof 1200m replica